Vaaliohjelma 2019

 

5 + 5 = TÄYSI KYMPPI!

SDP:n Oulun piiri on nostanut koko puolueen valtakunnallisista eduskuntavaaliteemoista esille viisi itselleen tärkeintä asiaa. Lisäksi piiri on nimennyt viisi tärkeintä aluepoliittista tavoitettaan.

 

Valtakunnallisesti korostamme ennen kaikkea näitä asioita:

1. Toisen asteen koulutus on tehtävä maksuttomaksi ja laadukkaaksi.  

Tiesitkö, että pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden vanhempien lapsista puolet jäävät vaille peruskoulun jälkeistä koulutusta?

Kaikille nuorille on taattava mahdollisuus koulutukseen. Oppivelvollisuusikää on nostettava, jotta koulutus saadaan maksuttomaksi. Opettajien ja lähiopetustuntien määrä on saatava hyvälle tasolle.

2. Lapsiköyhyyteen on puututtava.

Tiesitkö, että lapsiköyhyys koskettaa Suomessa noin 110 000 lasta?

Kotipalveluita on lisättävä, jotta työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu sekä perheiden voimavarat paranevat. Lastensuojelun resurssit on saatava kuntoon.

3. Pienituloisten eläkeläisten asemaa on kohennettava.

Oletko ajatellut, että pitkänkin työuran omaavat, pienituloiset palkansaajat ajautuvat usein eläkeläisköyhyyteen?

Satasen korotus alle 1400 euron eläkkeisiin pidemmällä aikavälillä on täysin mahdollista – jos tahtoa löytyy.

4. Reilu työelämä on edelleen tavoitteemme.

Tiesitkö, että Suomessa on aloja, joilla ei ole työehtosopimuksen tarjoamaa turvaa?

Työelämä ei saa toimia villeillä säännöillä. Työntekijöille on luotava turvaa esimerkiksi nollatuntisopimukset kieltämällä.

5. Meidän on torjuttava ilmastonmuutos, sillä seuraavat sukupolvet eivät sitä enää ehdi tehdä!

Tiesitkö, että jo 1,5 celsiusasteen ilmaston lämpeneminen muuttaa yhä useampia alueita asuinkelvottomiksi ja uhkaa veden saatavuutta?

Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää kahta asiaa: päästöjen vähentämistä ja hiilidioksidin poistamista ilmakehästä.

 

Oman piirimme osalta pidämme näitä asioita ensisijaisen tärkeinä:

1. Laitetaan infra kuntoon!  

Kaksoisraide helpottaisi liikkumista koko alueella, myös Oulusta eteenpäin. Lähijunaliikennettä on kehitettävä. Teiden kunnosta on huolehdittava.

2. Ei keskitetä kaikkea sairaaloiden leikkaustoimintaa!

Yksityinen toiminta ei saa korvata julkista leikkaustoimintaa.

3. Huolehditaan, että toimeentuloa ja koulutusta on koko alueella!

Suunnitelmallinen koulutus on paras keino saada työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaamaan. Toisen asteen koulutuspaikkoja on saatava riittävästi. Korkeakouluopetusta on löydyttävä jokaisesta maakunnasta.

4. Lisätään elinvoimaa!

Elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii myös taloudellisia panostuksia. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan mahdollisuudet ovat muun muassa matkailussa ja luonnossa.

5.  Panostetaan alueen luontoon!

Soista, järvistä ja muista luontoarvoista on huolehdittava ja niitä on kunnostettava. Vaelluskalahankkeita on tuettava. Erämatkailu on mahdollisuus, joka on hyödynnettävä.