Vaaliviesti viikko 13; Ehdokkaan näkökulma

Tämän viikon vaaliviestissä kansanedustajaehdokas Raimo Piirainen kertoo yhdestä viikostaan:

Viikko 12 on takana ja voi sanoa, että nyt tuntuu todella vaalikampanjalta. Viikonlopun aikana auton mittariin tuli 1200 ajokilometriä, ja koko viikon saldo on yhteensä yli 2000 km.

Viikko alkoi Eläkeliiton tilaisuudella Sotkamossa. Paikalla oli ehdokkaita neljästä eri puolueesta. Eläkeläiset olivat kiinnostuneita SDP:n vaalitavoitteista, joista heille kerroin ikäihmisten ohjelman pohjalta. Eläkeläisten tulevaisuus niin taloudellisesti kuin myös palveluiden saatavuuden suhteen huoletti heitä. Myös Sotesta tiedusteltiin, siitä miten nyt mennään eteenpäin.

Olin kuluneen viikon aikana myös Oulussa Pörssisäätiön ja Pohjola-Norden vaalipaneeleissa. Kiinnostus eri paneeleihin on hyvin vaihtelevaa. Pörssisäätiön tilaisuudessa oli arvioiden mukaan kolmisensataa henkeä ja Pohjola-Nordenin noin parisenkymmentä.

Viikolla erilaiset kokoukset antoivat vaalikampanjaan vaihtelua ja sai ajatukset välillä irtaantumaan vaaleista. Perjantaina Taivalkosken ja Kuusamon tilaisuuksissa oli hyvin ihmisiä paikalla ja vastaanotto oli tosi myönteistä. Päivän puheenaiheita oli eläkeläisten taloudellinen tilanne, vanhustenhoito, aktiivimalli, Kiky ja sen aiheuttamat lomarahaleikkaukset.

Juuri eronnut hallitus sai vaalikampanjakierroksella kuulla kunniansa jäädytetyistä indekseistä ja muista edellä mainituista toimenpiteistä johtuen. SDP:n vaalitavoitteiden ja varsinkin eläkkeiden 100 euron korotuksen toivottiin toteutuvan, ja tätä myös epäiltiin. Terveyskeskustoiminnan säilyttämistä ja toiminnan kehittämistä toivottiin, Soten kaatumisen jälkeen.

Oma väki on hyvin luottavaista meidän vaalitavoitteiden suhteen, ja näin pystymme epäilijöitä valistamaan ja luomaan uskoa muutoksen aitoudesta. Kaiken kaikkiaan viikon keskusteluista tuli vaikutelma luottamuksen palautumisesta SDP:hen. Se tuli hyvin esille, kun puhuttiin muutoksen tarpeesta. Uskottiin SDP:n voimaan saada aikaan muutos vaalien jälkeen.

Säävaihtelut ja sateet altistavat herkästi sairastumiselle. Nyt ei saa sairastua, siksi on jokaisen ehdokkaan huolehdittava tilanteen mukaisesta pukeutumisesta ulkona vaalikampanjaan käydessään.

Raimo Piiraisen kampanjaviikkoon mahtui paljon tapahtumia.