SDP:n Oulun piirin pj-vaali: Esittelyssä Mika Pietilä

SDP:n Oulun piirin piirikokous pidetään Sotkamossa 27.11.2021. Kyseisessä kokouksessa valitaan piirihallitus puheenjohtajistoineen kaudelle 2022-2023. Piiri esittelee kaikki puheenjohtajaehdokkaat, jotka ovat ilmoittautuneet piirikokouskutsun yhteydessä annettuun määräaikaan 7.11. mennessä ja jotka ovat toimittaneet esittelynsä.

ESITTELYSSÄ MIKA PIETILÄ:

Kerro kuka olet?

Olen Mika Pietilä Oulusta. Työskentelen nuorisotyön asiantuntijatehtävissä digitaalisen nuorisotyön parissa. Työssäni vahvistan nuorisotyön ammattilaisten osaamista ja edellytyksiä toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä nuorisotyön tavoitteiden mukaisesti. Työni tapahtuu niin kunnissa kuin järjestöissä toimivien nuorisotyön ammattilaisten kanssa niin Suomessa kuin laajemmin Euroopassa. Toimin tällä hetkellä muun muassa Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmässä, joka edistää tekoälyn käyttöönottoa nuorisotyössä laajasta koko Euroopassa.

Sydämeni sykkii vaikuttamistyölle. Vapaa-aikani kuluu suurelta osin erilaisissa politiikan luottamustehtävissä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Toimin Oulun sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen sekä SDP Oulun piirin puheenjohtajana. Puoluehallituksen jäseneksi minut valittiin puoluekokouksessa elokuussa 2020. Puoluehallituksen jäsenenä toimin puolueen poliittisen valmistelun Kulttuuri, liikunta ja nuoriso -työryhmän puheenjohtajana. Ennen puoluepolitiikassa aktivoitumista olen toiminut pitkään ammattiyhdistysliikkeessä. Olen tällä hetkellä ammattiliitto Akavan Erityisalat AE ry:n varapuheenjohtaja. Kuntavaalien jälkeen olen aloittanut Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varajäsenenä ja MYR:in jäsenenä. Lisäksi olen toiminut hyvinvointialuetta valmistelevan laaja poliittisen ohjausryhmän jäsenenä vuodesta 2020.

Se vapaa-aika mitä luottamustehtäviltä jää kuluu perheeni ja ystävien parissa. Erilaiset kulttuuritapahtumat antavat minulle voimaa ja jaksamista arkeen. Kesät vietän hyvin tiiviisti kesämökillämme Iin Oijärvellä nauttien luonnosta ja erilaisten kesämökin kunnostukseen ja ylläpitoon liittyvien askarien parissa. Matkustaminen on tutustuttanut minua myös moniin suomalaisiin ja eurooppalaisiin kohteisiin.

Miksi haluat piirin puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2023?

Olen saanut toimia piirin puheenjohtajana vuoden 2020 alusta. Kun puheenjohtaja kauteni lähti käyntiin niin aika pian Suomen valtasi koronapandemia. Monet suunnitelmat kohdata piirin alueen puolueosastojen toimijoita tapahtumissa ja tilaisuuksissa muuttuivat nopeasti verkkotapaamisiksi. Ensimmäinen vuosi meni monella tapaa poikkeusoloissa, esimerkiksi kuntavaalit toteutettiin piirinkin näkökulmasta täysin poikkeuksellisella tavalla.

Olen motivoitunut, halukas ja innostunut jatkamaan aloittamaani työtä seuraavan kahden vuoden ajan. Näen puolueosastoissa olevan potentiaalin asemamme vahvistamiseksi koko Oulun piirin alueella. Haluan olla tukemassa puolueosastoja koko piirin alueella sosialidemokratian tavoitteiden toteuttamiseksi. Konkreettinen esimerkki tästä on tulevat aluevaalit ja vuonna 2023 pidettävät eduskuntavaalit. Niissä onnistumisen eteen haluan tehdä yhteistyötä koko piirin alueella.

Mitkä ovat mielestäsi piirin puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät?

Piirin tärkeimmät tehtävät on tukea puolueosastojen toimintaa, ylläpitää yhteyttä puolueosastojen, piirin ja puoluehallituksen välillä, jalkauttaa sosialidemokratian tavoitteita alueella ja johtajaa toiminta-alueen valmistautumista yleisiin vaaleihin. 

Näen puheenjohtajan roolin ennen kaikkea mahdollistajana. Puheenjohtaja on tärkeä linkki piirihallituksen, työntekijän, puolueosastojen, jäsenten ja sidosryhmien välillä. Puheenjohtaja rohkaisee ja kannustaa keskusteluun ja toimintaan. Puheenjohtajan tärkeä tehtävä on myös toimia esihenkilönä piirin työntekijälle. Ei voi myöskään olla nostamatta esille sitä, että piirin puheenjohtaja on myös yhteistyökumppani muiden puolueiden piirijärjestöjen puheenjohtajien suuntaan. Tämä yhteistyön tekeminen on erityisen tiivistä ja tärkeää vaalien yhteydessä. 

Puheenjohtajan tärkeä tehtävä on vuoropuhelun ylläpitäminen muiden piirien ja puoluejohdon kanssa. Piirien puheenjohtajat muodostavat tärkeän yhteisön, jonka työ tukee myös kaikkia eri piirien puheenjohtajia tehtävässään. Puoluejohdon suuntaan yhteydenpitäminen on tärkeää niin piirien yhteisissä tilaisuuksissa kuin yksittäisissäkin piiriin, sen toimintaan tai toiminta-alueeseen liittyvissä kysymyksissä.

SDP:ssä on kolmetoista piiriä, jotka ovat keskenään hyvin erilaisia. Mitä ovat mielestäsi Oulun piirin vahvuudet?

Entä mitkä ovat Oulun piirin haasteet?

Olen piirin puheenjohtajana päässyt kuluneen kahden vuoden aikana tutustumaan kaikkiin piireihin. Kuten kysymyksessä todetaan niin ne ovat erilaisia, mutta myös monien piirien kohdalla löytyy myös yhtäläisyyksiä. 

Oulun piirin yksi ehdottomasti tärkeimpiä vahvuuksia on aktiiviset toimijat puolueosastoissa. Puolueosastoissa koko piirin alueella tehdään tärkeää ja pyyteetöntä työtä sosialidemokraattisten tavoitteiden edistämiseksi. Toiminnan aktiivisuus näkyy vaalituloksissa ja aktiivisuutena erilaisissa luottamustehtävissä niin paikallisesti kuin maakunnallisesti. Usein saan myös kuulla positiivista palautetta meidän sosialidemokraattisista luottamushenkilöistä, joihin luotetaan ja joita pidetään yhteistyökykyisinä toimijoina. Toinen vahvuus on laajalle maantieteellisesti levittäytyvä piiri. Piirin alueelle mahtuu 37 erilaista kaupunkia ja kuntaa, joka kaikessa moninaisuudessaan on monella tapaa elinvoimainen. Laajuudesta huolimatta monet puolueosastot tekevät yhteistyötä ja yhteistä työtä esimerkiksi vaalien aikaan erilaisen toiminnan muodossa. Mielestäni toiminta muotoutuu omanlaisekseen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Yksi haaste löytyy puolueosastoista paikkakunnilta, joissa ei ole löytynyt toimintaan aktiiveja jatkamaan yhteistä työtä. Tämä näkyy usein puolueosaston toiminnan hiipumisena ja toimijoiden joukon harvenemisena. Piirin suuntaan tämä näkyy esimerkiksi haasteissa löytää vaaleihin ehdokkaita tai jos alueella o henkilöitä, jotka haluaisivat liittyä jäseneksi. Oulun piirin maantieteellinen koko ja laajuus on myös haaste, vaikka se on myös vahvuus. Kaupunkien ja kuntien koko sekä erilaiset tilanteet ja tarpeet asettavat haasteita toiminnalle. Tarpeet ovat erilaisia ja kaikkiin erilaisin tarpeisiin ei välttämättä aina pysytä vastaamaan täydellisesti. Maantieteellinen laajuus näkyy myös erilaisina poliittisina tavoitteina, joka asettaa välillä haasteita löytää yhteistä linjaa tai mahdollisuuksia vastata kovin erilaisiin tarpeisiin.

Oulun piiri on myös haasteellinen sosialidemokraattisille toimijoille. Poliittinen toiminta yleisesti kamppailee osallistumisen ja vaikuttamiseen liittyvän murroksen kanssa. Kiinnostus politiikkaan ei välttämättä ole niin yleistä, kun moniin asioihin päästään vaikuttamaan erilaisin tavoin, esimerkiksi niin sanottujen yhden asian liikkeiden kautta. Tässä on varmasti yleisesti politiikassa oma haasteensa kuinka poliittisesta toiminnasta ja vaikuttamisesta tehdään houkuttelevaa.

Terveisesi piirikokousedustajille?

Kiitos kaikille aktiivisesta työstä, jota teette paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Politiikkaa ei ole ilman ihmisiä eikä SDP:tä ole ilman niitä ihmisiä, jotka uskovat kansanliikkeemme arvoihin ja tavoitteisiin. Iso kiitos yhteistyötä kuluneella kaudella. Toivon, että saan luottamuksen jatkaa aloittamaani työtä vielä kaksi vuotta eteenpäin. Tehdään yhdessä edelleen työtä vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden eteen, koko Oulun piirin alueella.