SDP:n Oulun piirin pj-vaali: Esittelyssä Markku Oikarinen

SDP:n Oulun piirin piirikokous pidetään Sotkamossa 27.11.2021. Kyseisessä kokouksessa valitaan piirihallitus puheenjohtajistoineen kaudelle 2022-2023. Piiri esittelee kaikki puheenjohtajaehdokkaat, jotka ovat ilmoittautuneet piirikokouskutsun yhteydessä annettuun määräaikaan 7.11. mennessä ja jotka ovat toimittaneet esittelynsä.

ESITTELYSSÄ MARKKU OIKARINEN:

Kerro kuka olet?

Markku Oikarinen Palomies /eläkeläinen Kajaanista, koulutus keskikoulu sekä lääkintävaksi, palomies ja vesisukeltajakoulutus koulutussyvyys yli 30m,  liittynyt virallisesti puolueeseen -94. Toiminut JHL:n luottamusmiehenä Pelastuslaitoksella yli 30 vuotta. Kaupunginvaltuustossa 4:s kausi, sitä ennen kaksi kautta varavaltuutettu. Kaupunginhallituksessa 10 vuotta vuosien 2009-2021 välillä. Maakuntahallituksessa toinen kausi, nyt hallituksen II vpj. Piirin pj v.2014 kesästä -2015 loppuun ja I vpj kaksi kautta. Piirihallituksessa 10 vuotta ja puoluevaltuustossa kolme kautta.

Harrastan aktiivisesti liikuntaa eri muodoissa mutta rakkain on jääkiekko , myöskin hiihto on mieleinen laji sekä kesällä juoksu ja pyöräily.

Miksi haluat piirin puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2023?

Halu viedä piiriä eteenpäin poliittisesti sekä toiminnallisesti, aktivoida puolueosastoja nuorista ikäihmisiin tuomaan demariaatetta näkyvästi ja ennakkoluulottomasti esille eri instansseissa sekä kommentoimaan poliittisia asioita ja näkemyksiä niin somessa kuin printtimediassakin sekä sosiaalisella että suvaitsevalla olemuksella kanssakäymisessä ihmisten kanssa. Toteuttaa puolueen tulevaisuus- ohjelmaa ja viedä eteenpäin hyvän elämän arkumentteja mihin meillä kaikilla on oikeus.

Mitkä ovat mielestäsi piirin puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät?

Piirin puheenjohtajan tärkein tehtävä on johtaa piiriä ja piirihallitusta niin poliittisesti kuin toiminnallisesti. Kehittää piirin näkyvyyttä ulostuloilla sekä reagoida tarvittaessa yhdessä piirihallituksen ja kansanedustajien kanssa valtakunnallisiin sekä alueellisiin poliittisiin sekä taloudellisesti ja työllistävästi merkittäviin asioihin kannanotoilla ja edunvalvonnan  yhteistyöllä. Puheenjohtaja kehittää yhdessä toiminnanjohtajan kanssa järjestötyötä, sen yhteistyötä sekä koulutuksellisia asioita joilla kehitetään puolueosastojen osaamista ja toiminnallisuutta. Pj. pitää yhdessä toiminnanjohtajan kanssa yhteistoimintaa yllä puolueosastoihin sekä ammattiliittojen kanssa voimistaa liittoihin kuulumisen tärkeyttä kommentoidessaan työmarkkinatilanteita. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja huolehtivat talouden ylläpidosta yhdessä piirihallituksen kanssa ja pitävät hallituksen kanssa linjaa mihin varoja suunnataan toiminnassa. Puheenjohtaja on piirin keulakuva ja toiminnan  pitää näkyä ympäri piiriä.

SDP:ssä on kolmetoista piiriä, jotka ovat keskenään hyvin erilaisia. Mitä ovat mielestäsi Oulun piirin vahvuudet?

Oulun piirin vahvuudet ovat osastot ja niiden jäsenet. Aatteen palo ei ole sammunut vaikkakin vähän hiipunut ajan juoksussa mutta vieläkin jaksetaan toimia yhteisen hyvän eteen. Tällä hetkellä kuntoon saatettu talous on toiminnan kannalta olennainen vahvuus jolla voidaan kuitenkin jotenkin reagoida tuleviin Hyvinvointialue vaaleihin pienellä summalla tukemaan tapahtumia kahdella hyvinvointialueella pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa puolueen antaman tuen lisäksi. Oulu on monessa asiassa suunnan näyttäjä ja Maakunnan keskuspaikka jossa kannatus pitää saada nousemaan tavoitehakuisesti pitkällä tähtäimellä. Toiminta tarvitsee johtajuutta ja organisointia miten sosialidemokratiaa tuodaan esille eri tilanteissa, se on vaikuttamista poliittisesti kuin myös edunvalvontaa isommassa kuvassa saadaksemme hyvinvointia alueelle.

Entä mitkä ovat Oulun piirin haasteet?

Meillä on vahvat perinteet kannatuksessa Oulun piirissä , siitä huolimatta jäsenmäärä tippuu, mitä keinoja jäsenhankinnan petraamiseen, tarvitsemme joukkoomme innovoijia ja luovuutta tilaisuuksien järjestämiseen, keskustelupiirejä politiikan ja ajankohtaisten asioiden pohtimiseen, yhteistyön kehittämistä koko piirin alueen puolueosastojen kanssa. Osallisuuden lisääminen puolueosastotyössä eli annetaan vastuuta jäsenille nuorista ikäihmisiin päätös- ja toiminnallisissa asioissa, tuetaan nykyisiä päätöksentekijöitä heidän päätöksissään. Olemme menettäneet kannatusta perinteisen työväestön piirissä, miksi? Emmekö pysty enää vastaamaan työelän mukanaan tuomiin haasteisiin ja kehittämiseen sekä sopimisen kulttuuriin. Meillä on vahva ideologia ja tulevaisuus ohjelma jonka toteuttamiseen pitää panostaa. Katse pitää suunnata tulevaan ja niihin näkemyksiin ja toimenpiteisiin  mitkä parantavat pienituloisten hyvinvointia, ilmaston muutoksen hillitsemistä ja ympäristön suojelua ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista . Teknologia osittain antaa näihin mahdollisuuden ..käytetään sitä turvaamaan tuleville polville tulevaisuus.

Terveisesi piirikokousedustajille?

Tarvetuloa Sotkamoon Kainuuseen Oulun piirin piirikokoukseen.

Tehdään yhdessä hyviä päätöksiä tulevassa piirikokouksessa, olen joukkuepelaaja kaikissa tilanteissa mitä tarvitaan piirin toiminnassa ja johtamisessa, joukkueellani eli ehdokkailla, jäsenillä ja osastoilla piirissä on mielestäni hyvä taito ja osaaminen sekä arvot kohdallaan valmistautuessamme aluevaaleihin johon ehdokkaat vahvistetaan piirikokouksessa. Lähtökohtana piirillä on hyvät teemat molemmilla hyvinvointialueilla eli tehdään yhdessä tästä Sote-uudistuksen riemuvoitto parantamaan palvelujen oikea – aikaista saatavuutta ja hoitoon pääsyä niin sosiaali- kuin terveyspalvelujenkin osalta tässä moniammatillisessa perusterveydenhuollon – ja erikoissairaanhoidon integraatiossa. Tästä on hyvä ponnistaa kohti uusia tavoitteita ja haluan olla toteuttamassa sosialidemokraattista tulevaisuutta Oulun piirissä keskustellen, kuunnellen ja vieden asioita eteenpäin. Tule mukaan tekemään työtä kanssani.