SDP Oulun piiri: On tehtävä arvovalinta pieni- ja keskituloisten tueksi

Ruoan, sähkön ja polttoaineen hinnat nousevat koko Suomessa. Kaikkien suomalaisten arkeen tilanne ei kuitenkaan vaikuta yhtä lailla, sillä suurituloisilla on paremmin varaa kustannusten nousuun. Oulun piirin sosialidemokraatit linjaavat, että nyt on autettava ennen kaikkea niitä, joilla on hätä tilanteen vuoksi. On kyse arvovalinnoista.

SDP:n eduskuntaryhmä on esitellyt useita toimia inflaatiosta kärsivien auttamiseksi. Varhaiskasvatusmaksuja on alennettava kaikissa tuloluokissa. Pieni- ja keskituloisten sekä eläkeläisten tuloveroa on samoin alennettava. Keliakiakorvausta on nostettava. Oulun piirin sosialidemokraatit toteavat tyytyväisenä, että kaikki nämä toimet auttavat toteutuessaan monia suomalaisia.

SDP:n linjaus lapsiperheiden tukemisesta esimerkiksi päiväkotimaksuja alentamalla korostaa pieni- ja keskituloisten perheiden asemaa. Oulun sosialidemokraattinen piiri toivoo koko hallitukselta rohkeutta kohdistaa tuet niitä tarvitseville. Piiri kiittääkin erityisesti SDP:n avausta sosiaalietuuksien korotuksesta ja ulosotossa olevien aseman helpottamisesta. Nämä toimet kohdistuvat kaikista pienituloisimpiin. Toimet auttavat niin perheitä kuin yksineläviäkin.   

Polttoaineen ja sähkön hinta huolestuttavat ihmisiä, ja etenkin pitkän etäisyyksien alueilla asuvat ja sähköllä kotinsa lämmittävät ihmiset kärsivät tilanteesta. Oulun piirin sosialidemokraatit toteavat, että pelkät puheet eivät auta, vaan on ryhdyttävä tositoimiin. SDP:n haluaa puuttua korkeisiin kuluihin esimerkiksi ottamalla käyttöön tehoreservit ja tarkistamalla EU:n hintakattoa. Myös korotetun työmatkavähennyksen aikaa halutaan jatkaa ja lisäkorotuksiinkin ollaan valmiita.        

Hintojen nousu ja inflaatio on kaikkien puolueiden yhteinen teema tällä hetkellä. Nyt on tehtävä selkeä päätös siitä, että apua kohdennetaan heihin, joita asia koskettaa kaikista kipeimmin. Tästä asiasta kaikki puolueet eivät ole valitettavasti samaa mieltä.