Hallituksen epäinhimilliselle politiikalle on vaihtoehto 

Oulun piirin sosialidemokraatit keskustelivat piirikokouksessaan 6.4. hallituksen epäoikeudenmukaisesta ja kurjistavasta politiikasta:

Orpon hallitus vannoo työllisyyden nousevan ja talouden kääntyvän kasvuun leikkauksilla, joiden myötä yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa olevat menettävät pahimmillaan satoja euroja kuukaudessa. Leikkaukset koskettavat esimerkiksi nuoria, opiskelijoita, työttömiä, lapsiperheitä ja pienituloisia työssäkäyviä suomalaisia. Hallitus on onnistunut ajamaan myös työmarkkinat työtaisteluiden kierteeseen pyrkiessään heikentämään työntekijöiden oikeuksia yksipuolisesti ja ilman neuvotteluita. Edes ammattiliittojen ilmoitus lakkojen keskeyttämisestä ei ole saanut hallitusta palaamaan neuvottelupöytään. Sen sijaan kiirehditään työskentelyä lakkoja koskevan lainsäädännön voimaansaattamiseksi jo vappuna, eli työväen juhlapäivänä.

Leikkaukset ja työntekijöiden oikeuksien polkeminen eivät kuitenkaan ole talouden ihmelääke. Sosiaaliturvan leikkaukset tulevat työllisyyden nostamisen sijaan lisäämään ihmisten pahoinvointia, huono-osaisuutta ja tuloeroja. Väkisin läpi runnotuille työmarkkinauudistuksille ei ole kyetty osoittamaan minkäänlaisia työllisyysvaikutuksia. Samalla valtion tulopuoli heikkenee hyvätuloisille kohdistettujen velkarahoitteisten veronalennusten myötä.

Epäinhimilliselle politiikalle on olemassa vaihtoehto. Me sosialidemokraatit uskomme, että työmarkkinoilla yhteistyö ja sopiminen ovat voimavaroja, ei sanelupolitiikka. Sopeutuksiakin tarvitaan, mutta ne on tehtävä oikeudenmukaisella tavalla. Tavalla, joka vie Suomen talouden kasvu-uralle kurjistavien ratkaisujen sijaan.

Toimivat työmarkkinat vaativat myös hyvinvoivia työntekijöitä. Yhteiskunnan tulee panostaa työhyvinvoinnin ja mielenterveyden vahvistamiseen, jotta ihmisten työura ei katkea liian aikaisin esimerkiksi työuupumuksen seurauksena. Hallituksen politiikka on kuitenkin päinvastaista. Hyvinvointialueiden talouden kurjistaminen on johtamassa tilanteeseen, jossa sosiaali- ja terveyspalveluista, ikäihmisten hoidosta ja hoivasta sekä sairaalaverkostosta ollaan karsimassa. Tämä tulee johtamaan palveluiden siirtymiseen etäämmälle jo nyt pitkien välimatkojen Pohjois-Suomessa.

SDP tarjoaa suomalaisille oikeudenmukaisen vaihtoehdon.