Piirihallituksen kannanotto: SDP:n sote-malli täyttää lain vaatimukset

SDP:n Oulun piirin piirihallitus toivoo Sipilän hallitukselta vakavaa tutustumista SDP:n sote-kuntamalliin. SDP on useaan otteeseen esittänyt omaa malliaan sosiaali – ja terveyspalveluiden järjestämiseksi sekä tuottamiseksi. SDP:n mallia ei ole tarkasteltu vakavana vaihtoehtona hallituksen maakunta- sotemallille. Viimeaikoina SDP:n sote-kuntamalli on herättänyt kuitenkin suurta kiinnostusta mediassa.

SDP:n sote-kuntamalli täyttää perustuslain vaatimukset, eli takaa päätöksenteossa palvelujen läheisyysperiaatteen toteutumisen. Sote-kunnalla olisi verotusoikeus, jolloin se pystyisi vastaamaan rahoituksen riittävyydestä, eikä olisi valtiovarainministeriön ohjauksessa.

Sotekunnat tultaisiin perustamaan kuntalain pohjalta. Nykyisten kuntien rinnalle muodostettaisiin esim 18 sote-kuntaa. Ne voitaisiin muodostaa esim. nykyisistä sairaanhoitopiireistä. Kuntalakiin lisättäisiin muutama pykälä, jolla sote-kunnille mahdollistettaisiin verotusoikeus, vaaleilla valittava valtuusto sekä muut toimielimet. Kunnille jäisi edelleen elinvoiman vahvistaminen, sekä muuhun toimintaan tarvittava päätöksenteko ja rahoitus. Sote-kunta vastaisi alueellaan perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erikoissairaanhoidonpalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Se voisi ostaa palvelutuotantoa kunnilta sekä yksityisiltä terveyspalveluiden tuottajilta. Näin saataisiin suuremmat hartiat vastaamaan hyvinvointipalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta ilman mittavien ja vaikeaselkoisten lisälakien tekemistä.

SDP:n Oulun piirin piirihallitus vahvisti 3.6. kokouksessaan ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat ja lisää maakuntavaaliehdokkaita