Peruuttamista vaille valmis – Oulun sd-piirin piirikokouksen 26.11. kannanotto

Oulun piirin sosialidemokraatit kyseenalaistavat työministeri Jari Lindströmin toimet työllisyyden hoidossa. Työllistämismäärärahojen kohdistaminen pelkästään helposti työllistettävälle alueelle, sekä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan leikkaaminen ei käy Oulun piirin sosialidemokraateille. Työehtosopimusten yleissitovuuden poistaminen söisi myös vahvaa suomalaista sopimuskulttuuria, sekä kasvattaisi lakkoherkkyyttä. Turvaamalla sopimuskulttuurin sekä työrauhan kolmikantaisella järjestelmällä luodaan parhaat edellytykset työllistämiseen sekä investoimiseen Suomessa.

 

SDP on aktiivisella oppositiopolitiikallaan kyennyt vaikuttamaan hallituksen kohtuuttomiin ja kansan toivottomuutta lisääviin leikkauspäätöksiin. Hallituksen tekemät leikkaukset ovat jo kohdistuneet heikoimmassa asemassa olevaan kansanosaan. Demarit ovat aktiivisesti vastustaneet tehtyjä päätöksiä ja hallitus onkin perunut muun muassa eläkeläisten asumistuen leikkauksen, päivähoitomaksujen korotuksen ja hoitajamitoituksen alentamisen.

 

Sivistys on pienen kansakunnan turva, sananvapautta ja koulutusta on pidettävä yllä suuntaamalla verovaroja sivistykseen, ei leikkaamalla koulutuksesta. On aiheellista kysyä, onko hallituksen tilannekuva kohdillaan, kun leikataan kansakunnan tulevaisuudesta ja tämän seurauksena seuraavan sukupolven koulutustaso jää nykyistä tasoa heikommaksi.

 

Oulun piirin sosialidemokraatit tarjoavat hallituksen toivottomalle politiikalle paremman vaihtoehdon: Kasvun, vastuun ja työllisyyden politiikan. Tavoite on rakentaa yhteiskunnasta sellainen, jossa ihmisen tausta ei määrittele hänen tulevaisuuttaan, vaan jokaisella on aito mahdollisuus pärjätä ja löytää oma paikkansa yhteiskunnassa.