Marika Mattila

Olen syntynyt 30.5.1975 Reisjärvellä, kotikunta Oulu vuodesta 1994. Perhe: lapsia kolme. Koulutus: Terveydenhoitaja (amk), työ: sosiaalivakuutusturvaan liittyvä työ vakuutussihteerin työtehtävässä. Kokemusta työsuojelu-/ luottamusmiestoiminasta vuodesta 2010 alkaen, toimin työyhteisön varavaltuutettuna.

Yhden Vanhemman Perheiden Liiton varapuheenjohtaja (2014–2015). Aktiivinen toimija järjestö- ja yhdistystoiminnassa. Hyvinvointiyhteiskunnassamme pidän tärkeimpänä asiana sitä, että edelleen, jokainen sairas ihminen hoidetaan parhaalla mahdollisella osaamisella ja ammattitaidolla oikea-aikaisesti, ja kuntoutetaan takaisin työelämään, mikäli yksilön terveydentila sallii sen. Lisäksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tulee löytää toimivat ratkaisut ja tukea niitä lain säädännöllä. Pidän tärkeänä yhden vanhemman perheessä vanhemman työllistymistä ja mahdollisuuksia tehdä työtä.

Pyrin kansanedustajaksi, koska haluan olla mukana vaikuttamassa päätöksentekoon ja rakentamassa toimivampaa hyvinvointiyhteiskuntaa meitä jokaista varten.