Mari Kärkkäinen

Aluevaltuutettu Mari Kärkkäisen vaalikuva.

Mari Kärkkäinen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu, tulevaisuuslautakunnan jäsen

SDP:n Oulun piirin nettisivuilla on käynnissä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden varsinaisten aluevaltuutettujen esittelyt. Jokaiselle valtuutetulle on lähetetty kolme kysymystä valtuustotoiminnasta. Lue valtuutettujen vastaukset nettisivuiltamme!

Miten valtuustokausi on mennyt tähän asti?

Aluevaltuustolla on isoja, asukkaiden arkeen vaikuttavia asioita käsiteltävänä. Tulevaisuuslautakunnassa asioihin pystyy jo osittain syventymään enemmän, joskin tiedonmäärä on iso ja se on hajallaan. On ollut hienoa nähdä, kuinka paljon virkahenkilöt ja aluevaltuutetut tekevät töitä tiedon selvittämiseksi ja esilletuomiseksi ja kuinka aktiivisia asukkaat ja järjestöt ovat. Yhtenäinen, iso alue ja yhteistyö muiden hyvinvointialueiden kanssa antaa minusta paremmat lähtökohdat rakentaa toimivaa kokonaisuutta kuin aiempi, pirstaleisempi malli. Malttia tarvitaan ja työtä on vielä paljon tehtävänä.

Mitä asioita ajat aluevaltuustossa?

Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin asiat ovat tärkeitä. Mielenterveyden huomioiminen joka ikäluokassa samalla vakavuudella kuin fyysisten sairauksien huomioiminen tulee mielestäni olla toiminnan lähtökohtana. Teknologian hallittu päivittäminen ja laajamittainen käyttöönotto ovat välttämätöntä, jotta voimme turvata riittävän ja laadukkaan palvelutason. Omaishoitajien asiat mietityttävät, sillä heidän apu ikääntyvässä yhteiskunnassa on ensiarvoista ja heidän eduista ja jaksamisesta on huolehdittava.

Millaisia terveisiä haluat lähettää paikallisille demareille?

Yhteistyöllä, toisen näkökulman kuuntelemisella ja tahdolla pyrkiä ymmärtämään, mistä toisen ajatukset kumpuavat saadaan asioita mielestäni parhaiten eteen päin. Taloudellisia seikkoja on pakko miettiä mutta niiden ei tule olla toimintaa lyhytnäköisesti ohjaava tekijä, vaan vaikuttavuuden arviointi on pidettävä mielessä. Herätellään rohkeasti keskustelua ja tuodaan ratkaisuajatuksia esille.