Lähtökohtana paremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Sosialidemokraattien lähtökohtana Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilla on toimia sen puolesta, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut paranevat tulevaisuudessa. Tulevien hyvinvointialueiden tärkein tehtävä on turvata lähi- ja peruspalvelut eri elämäntilanteissa oleville ihmisille oikea-aikaisesti. Hyvinvointialueuudistus ei saa huonontaa palveluita. Hoitoon on päästävä kiireettömissä tapauksissa seitsemässä päivässä ja kiireellisissä viipymättä.

Sosialidemokraatit haluavat, että suomalaiset ovat sote-uudistuksen myötä yhdenvertaisempia, terveempiä ja voivat paremmin. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palvelut ovat yhteiskunnan tasa-arvon ja turvallisuuden mittari. Laadukkaiden palveluiden on oltava kaikkien saatavilla ihmisen elämäntilanteesta, varallisuudesta, iästä tai digitaalisista taidoista riippumatta.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilla korostuu palveluiden saavutettavuus ja laatu, henkilöstön asema ja hyvinvointi, kustannusten hallinta sekä hyvinvointialueen demokratia. Erilaisia digitaalisia, liikkuvia ja etäpalveluita on kehitettävä ja kokeiltava rohkeasti. Pelastustoimessa palveluiden nopeudella ja sijainnilla on erityisen suuri merkitys. Pelastustoimen on saavutettava kaikki asukkaat kohtuullisessa ajassa.

Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitettävä huomiota

Henkilöstön asema ja hyvinvointi tulee turvata. Johtamisen kehittäminen, työolojen parantaminen, henkilöstöpulaan vastaaminen ja omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuuksien parantaminen on asetettava etusijalle kaikilla hyvinvointialueilla. Sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen palvelut voivat olla laadukkaita vain, jos niitä tuottaa osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Työtyytyväisyys syntyy monista asioista. On muun muassa huolehdittava hyvästä johtamisesta, palkkauksen tasa-arvosta sekä mahdollisuuksista lisäkoulutukseen ja vaikuttaa omaan työhönsä.

Sosialidemokraatit haluavat pitää hyvinvointialueiden palvelut pääosin julkisesti tuotettuna. Yksityistä sektoria tarvitaan osaltaan niitä täydentämään. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilla on kiinnitettävä huomiota hoidon jatkuvuuteen ja, että hoitoa tarjotaan oikea-aikaisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oikea-aikainen hoitoon pääsy turvataan hoitotakuulla, joka kattaa niin perusterveydenhuollon, mielenterveyspalvelut kuin suunterveydenhuollon.

Hyvinvointialueiden palveluita on kehitettävä käyttäjälähtöisesti

Palveluiden lähtökohtana tulee aina olla ihminen: palvelut ovat ihmistä varten. Palveluita on sijoitettava niin, että sama ihminen saa niin sanotusti yhdeltä luukulta kattavasti apua erilaisiin ongelmiinsa. Hyvinvointialueiden palveluita on kehitettävä käyttäjälähtöisesti. Laatua on mitattava myös käyttäjäkokemuksen perusteella. Teknologian käyttöönottoa on edistettävä siten, että siitä on hyötyä asiakkaalle ja henkilökunnalle.

Uusien aluevaltuustojen on tehtävä pitkän tähtäimen työtä kustannusten hillitsemiseksi. Kulujen on kohdennuttava hyvinvointialueella järkevästi. Esimerkiksi ylimääräisistä seinistä ja päällekkäisestä hallinnosta ei kannata maksaa palveluiden kustannuksella. Ennaltaehkäisevillä toimilla on suuri merkitys kulujen hallitsemisessa. Sen toteuttamiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. Erilaiset järjestöt tekevät loistavaa työtä ennaltaehkäisyn suhteen, niiden on oltava ehdottomasti mukana tekemässä työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden aluevaaliehdokkaat löytyvät alla olevien linkkien kautta. Aluevaalien ennakkoäänestys on 12.-18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä 23.1.2022.

Kainuun aluevaaliehdokkaat: https://sdp.fi/fi/aluevaalit/kainuu

Pohjois-Pohjanmaan aluevaaliehdokkaat: https://sdp.fi/fi/aluevaalit/pohjois-pohjanmaa/