Jari Männikkö

Rohkeasti kohti parempaa tulevaisuutta!

Männikön Jari on 45v. perheenisä Oulaisista, kaupunginvaltuutettu, SD-valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen, elinkeinotoimikunnan- ja henkilöjaoston jäsen. Jari työskentelee Ojala Groupin Sievin tehtaalla pääluottamusmiehenä ja on myös ammattiosaston puheenjohtaja ja Metalliliiton valtuuston jäsen. Jarin mielestä työllisyys pitää saada kasvuun elvyttämällä, eikä leikkaamalla. Työelämän pelisäännöt on oltava reiluja ja työnteon on oltava myös kannattavaa. Kilpailukykyä ja kannattavuutta on rakennettava yhteistyössä eri tahojen kesken. Talouskasvun kannalta ja varsinkin vientikilpailukyvyn parantamiseksi myös energian saatavuudella ja hinnalla tulee olemaan suuri merkitys jatkossa. Alueellisuus tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa ja lähipalvelut tulee taata kaikille kansalaisille tasavertaisesti. Veropohjan tulee olla laaja ja verojen tulee määräytyä tulevaisuudessa nykyistä enemmän maksukyvyn mukaan. Oikeudenmukaisuus ja heikoimmista huolehtiminen on Jarin mielestä hyvinvointiyhteiskunnan perusta.

puh. 050 468 9866
jari.mannikko1@luukku.com
jari.mannikko@ojalagroup.com