Helena Ohtonen

Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuutettu Helena Ohtosen vaalikuva.

Helena Ohtonen

Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen

SDP:n Oulun piirin nettisivuilla on käynnissä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden varsinaisten aluevaltuutettujen esittelyt. Jokaiselle valtuutetulle on lähetetty kolme kysymystä valtuustotoiminnasta. Lue valtuutettujen vastaukset nettisivuiltamme!

Miten valtuustokausi on mennyt tähän asti?

Työskentelytapaan ja -kulttuuriin perehtyen olemme edenneet mielestäni hyvässä yhteishengessä. Hallittava kokonaisuus on hallinnollisesti ja talousnäkökulmalta laaja, joten päätöksiin ja taustatyöhön on täytynyt syventyä huolella. Tarkastuslautakunnassa olen päässyt pureutumaan syvällisesti mm. toimintaympäristön prosesseihin, käytössä oleviin resursseihin ja talouteen.

Mitä asioita ajat aluevaltuustossa?

Painotan ennaltaehkäisevän työn merkitystä ja hyvinvoinnin lisäämistä yhteistyössä kuntien kanssa. Sosiaalitoimen menot ovat yhtäläiset terveyden- ja sairaudenhoidon kanssa. Lisäämällä sos.toimeen resursseja, arvostusta ja työn näkyväksi tekemistä saadaan säästöjä syntymään sairauden hoidon kuluissa. Pyrin nostamaan esille myös potilaan ja asiakkaan äänen kuulumista päätöksenteon taustalla. Osaavan henkilöstön saatavuus ja heidän hyvinvointi sekä turvallinen työskentely-ympäristö ovat tärkeitä peruselementtejä. Vuoropuhelua tulee lisätä henkilöstön suuntaan.

Millaisia terveisiä haluat lähettää paikallisille demareille?

Alku voi olla kankeaa, mutta hyvällä yhteistyöllä, avoimella viestinnällä ja toisiamme arvostavalla vuoropuhelulla saadaan aluetoiminnassa olevien demareiden ääni kuulumaan toivotulla tavalla. Huomioidaan palveluiden käyttäjien ja ammattilaisten mielipiteet ja toiveet, ja lähdetään edistämään entistä ehompaa sotea.