SDP:n Pohteen aluevaltuustoryhmä: Kukaan apua tarvitseva ei saa jäädä ilman palveluita

Valtioneuvostolta saadut lainanottovaltuudet ovat suuri tekijä, minkä vuoksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde joutuu etsimään ensi vuodelle noin 130 miljoonan euron säästöt. SDP:n aluevaltuustoryhmä pitää näin tiukkaa säästövaatimusta kohtuuttomana. Maan hallituksen olisi pohdittava tilanne uudelleen. Pakotettuna tehtävät säästöt on kuitenkin etsittävä niin, ettei kukaan pohjoispohjanmaalainen jää ilman tarvitsemiaan palveluita.

Hyvinvointialue on toiminut vasta kuluvan vuoden alusta lähtien. Monet sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastustoimea koskevan uudistuksen konkreettiset hyödyt ovat vielä toteutumatta. Nyt kun esimerkiksi kolmenkymmenen kunnan palvelut on yhdistetty ja erikoissairaanhoidon portaaton yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa on kehittymässä, on säästöjäkin luvassa lähivuosina. SDP:n ryhmän mielestä olisi kuitenkin vastuutonta Orpon hallituksen vaatimusten puristuksessa olla pohtimatta yhdessä virkamiesten kanssa talouden tasapainottamiskeinoja jo ensi vuodelle.

SDP:n ryhmän mielestä nyt on toimittava palvelut edellä. Yksikään Pohjois-Pohjanmaan asukkaista ei saa jäädä ilman tarvitsemaansa apua. Niihin palveluihin, jotka ovat jo kriisiytyneet, on panostettava rohkeasti talouden sopeutustoimienkin edessä. Tilanne on vaikea esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyden ja opiskeluhuollon palveluissa.

Hyvinvointialueuudistuksen yhtenä lähtökohtana on kehittää uudenlaista toimintaa perinteisen kuntaraja-ajattelun sijaan. Joskus palvelut ovat jopa paremmin saavutettavissa naapurikunnan alueelta kuin oman kunnan sisältä. Myös liikkuvat ja digitaaliset palvelut ovat nykyaikaa, jotka helpottavat niin työntekijöiden kuin palveluiden käyttäjienkin elämää. Kaikessa suunnittelussa on otettava huomioon vaikea osaajapula sosiaali- ja terveysalalla, mikä vaikuttaa olennaisesti palveluiden järjestämiseen.

Näistä näkökulmista katsoen sosialidemokraatit eivät ole valmiita lukkiutumaan ajatukseen, että jokaisessa kunnassa tulee olla tulevaisuudessakin oma fyysinen sote-yksikkönsä. Tällaiseen tiukkaan ajatusmalliin jämähtäminen estää palveluiden kehittämisen parhaalla mahdollisella tavalla. Ihmisten palvelutarpeet eivät tunne kuntarajoja.  

Kuten monilla muillakin hyvinvointialueilla, on Pohteellakin menossa haastavat ajat. SDP:n aluevaltuustoryhmän mielestä nyt tarvitaan avointa, innovatiivista ja rohkeaa keskustelua. Kaikkien puolueiden ja virkamiesten tavoitteena tulee olla hyvä palvelutaso ihan kaikille alueen asukkaille.