Yhteistyöllä elinvoimaa, eheyttä ja oikeudenmukaisuutta

Uutiset

Raaheen 21.4.2012 kokoontunut Oulun sosialidemokraattinen piiri toteaa, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen menestyksen ratkaisijaksi nousevat avoin yhteistyö ja sopiminen.
Merkittäviä rakenteellisia uudistuksia ei voida toteuttaa pakolla, vaan uudistusten keskiössä on oltava elinvoimaiset ja vahvat peruskunnat, kestävät ja toimivat palvelut ja vireä elinkeinoelämä. Poliittiset vastakkainasettelut eivät saa heikentää tarkoituksenmukaista palvelurakennetta.

Uudistustyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota myös kansanvaltaisuusperiaatteen toteutumiseen ja etsittävä malleja, joilla tuetaan kansalaisyhteiskunnan vahvistumista.
Oulun sosialidemokraattinen piiri näkee tärkeäksi jatkaa eriarvoisuutta tuottavien rakenteiden purkamista. Alueen kannalta on olennaista, että nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen varataan riittävä rahoitus ja alueelle turvataan riittävä määrä aloituspaikkoja ammatilliseen koulutukseen. Nyt kehysriihessä varattua 79m€:n lisärahoitusta vuosille 2013-2016 pidetään oikean suuntaisena.

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta vuosi sitten hyväksytty terveydenhuoltolaki toi muutoksia myös ensihoidon järjestämiseen. Oulun sosialidemokraattinen piiri esittää huolensa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ensihoidossa ilmenneestä 70-100 työntekijän henkilöstövajeesta. Nyt lausuntokierrokselle lähetettyyn uuteen vanhuspalvelulakiin piirikokous haluaa kirjata maininnan vanhustenhoidon hoitohenkilökunnan mitoituksesta.

Alueelle merkittävien investointien kannalta on tärkeää, että nyt kehysriihessä leikatuille yritysten kansainvälistymisavustuksille ja maakuntien kehittämisrahalle löydetään korvaavia rahoituskanavia. Oulun sosialidemokraattinen piiri suhtautuu positiivisesti varatuista maa-alueista kannettavaan kiinteistöveroon, ja edellyttää kaivosteollisuudelta tiukkojen lupaehtojen noudattamista ja riittävää valvontaa.

Oulun sosialidemokraattinen piiri esittää toukokuussa kokoontuvalle Sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukselle, että puoluevaltuuston jäseniksi valitaan Tuija Pohjola Oulusta, Antti Tokola Ylivieskasta ja Markku Oikarinen Kajaanista, ja varajäseniksi Lauri Hietala Taivalkoskelta, Johannapiritta Huovinen Oulusta ja Jarmo Haapaniemi Kempeleestä.
Kansanedustaja Tytti Tuppuraista esitetään puoluehallitukseen.