Työpaikkoja ja nuorisotakuu käytäntöön – Suomi nousuun yhteistyöllä!

Uutiset

Piirikokouksen mielestä vahvalla yhteistyöllä luodaan koko yhteiskuntaan luottamuksen ilmapiiri, vakautta ja ennustettavuutta tulevaisuuteen sekä työllisyyttä, kasvua ja edellytyksen nuorisotakuun toteuttamiseen.

Oulun sos.dem piirikokous kokee puolueen nuorisotakuun tervetulleena uudistuksena kasvavaan nuorten työttömyyteen ja syrjäytymisen ehkäisevänä asiana. Kuitenkin piirikokous haluaa ilmaista huolestuneisuutensa alueellisen tasa-arvon näkökulmasta.

Suomi ei elä nuorten osalta tasapainossa. Pohjois-Suomessa monilla alueilla on enemmän nuoria suhteessa muuhun väestöön. Muualla Suomessa näin ei ole. Piirikokous kysyykin; miksi juuri Pohjois-Suomi kärsii pahiten opiskelupaikkojen vähentämisestä. Miten esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan 400 toisen asteen opiskelupaikan vähentäminen parantaa asiaa, kun joka vuosi jää satoja peruskoulusta valmistuneita ilman jatkokoulutuspaikkaa?

Piirikokous katsoo, että ratkaisuja on olemassa. Nyt kaavaillut koulutuspaikkojen vähentämiset pitää muuttaa. Sisäistä siirtoa paikkojen määriin voidaan ja pitääkin tehdä koulutusohjelmien sisällä niille aloille mitkä työllistävät tällä hetkellä ja tulevaisuudessa paremmin mm. sosiaali- ja terveysalan koulutuspaikkoihin. Vuoden 2014 syksyllä tulee voimaan muutos, jossa korkeakoulut voivat varata paikkoja ensikertalaisille. Piirikokous näkee asian hyvänä ja edellyttää, että tulevassa yhteishaussa peruskoulun päättävät ja vailla tutkintoa olevat nuoret ovat etusijalla toisen asteen opiskelijavalinnoissa

Piirikokous alleviivaa nuorten kouluttautumisen ja koulutuksen oikein kohdentumisen olevan suurin tae parantaa nuorten asemaa työmarkkinoilla ja suomalaisille yrityksille mahdollisuutena kohdata tulevaisuuden haasteet.   Nuorten yhteiskuntatakuu on toteutettava koko laajuudessaan ja kaikkien kuntien on otettava aktiivinen ote takuun toteuttamiseen. Esimerkiksi Kainuussa on alle 25-vuotiaita työttömiä nuoria lähes 700. Jokainen työtön nuori on liikaa. Piirikokous edellyttää, että kunnat ottavat nuorisotakuun toteuttamisesta pallon haltuun.

Piirikokouksen mielestä nuorisotakuun lisäksi kuntauudistuksen yhteydessä on selvitettävä voiko Kainuu toimia yhtenä kuntana. Piirikokous vaatii, että uudistuksen yhteydessä valittava selvityshenkilö olisi Kainuun ulkopuolelta tuleva henkilö. Piirikokous vaatii, että Talvivaaran on saatava ympäristöasiat kestävälle pohjalle. Valtion mukaan tulon myötä Suomesta on tehtävä kaivosteollisuuden mallimaa.