Syyspiirikokouksen kannanotto

Uutiset

Kansalaisten luottamus kaivosten ympäristövalvontaan on karissut. Talvivaara Oy on omilla teoillaan pilannut koko kaivostoiminnan maineen. Oulun sd-piirikokouksen mielestä nyt tarvitaan tekoja puheiden sijaan.

Kaivoksen rakenteet on tutkittava ja havaitut viat korjattava. Valvontaan on saatava todellista asiantuntemusta ja jääviydet on tutkittava ja poistettava. Selvitys tukee koko suomalaisen kaivannaisteollisuuden tulevaisuutta. Tehdas on käynnistettävä mahdollisimman pian ja tehtaan on kannettava vastuu aiheuttamistaan ympäristötuhoista.

Uusi valtuustokausi alkaa epävarmoissa talousnäkymissä. Useat kunnat joutuvat nostamaan veroprosenttiaan, mikä luo epätasa-arvoa eri kunnissa asuvien kuntalaisten välillä.
Sosialidemokraatit ovat valmiita yhteistyöpuolueena vahvaan kunnalliseen yhteistyöhön laadukkaiden kuntapalvelujen turvaamiseksi. Keskeistä on turvata kuntalaisille lähi- ja peruspalvelut.

Kuntauudistus on tehtävä kuntia kuullen ilman pakkoa. Henkilöstön irtisanomissuojaan ei saa puuttua.

Kuntien on osaltaan vastattava nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisesta. Yksikin pudokas on liikaa. Koulutuspaikkojen määrät on kohdennettava todellisen tarpeen mukaan. 

Oulun sd-piirikokous tuomitsee vaatimukset sairauspäivärahojen leikkaamisesta.

Piirihallitukseen valittiin Heli Hietala Taivalkoskelta, Vesa Rantanen Kuhmosta, Timo Suni Kalajoelta, Asko Kananen Kajaanista, Pirjo Sirviö Oulusta, Tanja Tiainen Oulusta, Reijo Puranen Haapajärveltä Ville Nikkinen Iistä, Henry Kylen Haukiputaalta ja Heidi Matkaselkä Oulusta.