SDP OULUN PIIRI PIIRIKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 22.04.2017 SDP= TURVASANA

Uutiset

SDP:n Oulun piirin kunnissa SDP:n kannatus kasvoi käydyissä kuntavaaleissa selvästi. Aikaisempiin kuntavaaleihin verrattuna lähes 800 äänioikeutettua Oulun vaalipiirin kuntien äänestäjää enemmän antoi luottamuksensa SDP:n asettamille ehdokkaille. Eduskuntavaaleihin nähden SDP:n äänimäärä kasvoi yli 1600 äänellä. Paikkoja kuntien valtuustoihin SDP saavutti Oulun piirin alueella yhteensä 105, eli yhdeksän edellisiä vaaleja enemmän. Oulun piirin demarit kiittää kaikkia äänestäjiään luottamuksesta. Pidetään kaikki mukana.

PAHAT SANAT OVAT PAHOJA TEKOJA

Ihmisoikeudet ovat osa kansainvälistä oikeutta. Ne perustuvat Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan sekä yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen.

Yhtenäiset ihmisoikeudet torjuu sukupuolen, ihonvärin, yhteiskunnallisen aseman tai muun vastaavan seikan perusteella tapahtuvaa rasistista sortoa.  Ihmisoikeuksia ei voida viedä pois esivallan päätöksellä tai edes henkilön omalla suostumuksella. Kaikenlainen suvaitsemattomuus ja suvaitsemattomuuden ilmapiiri lisää pelkoa, vastakkainasettelua ja ihmisten syrjäytymistä. Lapset, nuoret ja ikäihmiset ovat erityisen haavoittuvia vallitsevalle pelon ja vihan lietsonnalle.

SDP:n Oulun piiri sanoo jyrkästi ei kaikille viharikoksille ja vihapuheille. Vihapuhe on uhkailua tai väkivaltaan ja vihaan yllyttävää ilmaisua, joka vakavimmillaan on rikoksena tuomittava teko. Suomen laissa kielletään ihmisarvoa loukkaavien, kansanryhmää kohtaan kiihottavien ja kunniaa loukkaavien ilmaisujen käyttö. Vihapuheen ja valheellisten uutisten esittäjien yhtenä tarkoituksena on kaventaa muiden sananvapautta.

Sananvapaus on keskeinen ihmisoikeus. Sillä puolustetaan vahvasti kaikkia muita oikeuksia. Ilman sananvapautta ihminen ei voi ilmaista itseään, vastaanottaa eikä levittää tietoja yhteiskunnallisista ongelmista. Sanoja voidaan käyttää myös oikeuksien loukkaamiseen. Yksityisyyden suojaa tai ihmisarvoa loukkaavat ilmaisut eivät kuulu sananvapauteen.

Sanat ovat myös tekoja. Voidaan esittää erottelevia väitteitä, että kaikki ihmiset eivät olekaan tasavertaisia heidän synnynnäisten ominaisuuksiensa tai alkuperän vuoksi.  Yksilöitä pidetään alempiarvoisina tai pahoina ainoastaan sen perusteella, mikä on ihon väri, mikä on uskonto tai mikä on poliittinen tai aatteellinen näkemys.

Voimme yhdessä vaikuttaa omiin valintoihimme, asenteisiimme ja käytökseemme. Kaikki kansallisen, rotu- tai uskonnollisen vihan puoltaminen, joka merkitsee yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan, on kiellettävä.

SDP:n Oulun piiri kannattaa yhteiskunnan moninaisuuden hyväksymistä.