Piirin kannanotto – nuorisotakuu keskiöön

Uutiset

SDP:n Oulun piirihallitus on huolestunut nuorten työllisyystilanteesta. Nuorten yhteiskuntatakuu, jota työministeri Ihalainen on ansiokkaasti edistänyt, on parantanut nuorten tilannetta, mutta vaatii vielä paljon työtä toimiakseen täysin. Nuorille on olemassa tai kehitteillä useita tukijärjestelmiä koulutuksen ja työn piiriin pääsemiseksi, mutta nämä palvelut tulisi koota yhdeltä luukulta tavoitettaviksi.  

Piirihallitus vaatii Pohjois-Suomen parempaa huomiointia kansallisessa päätöksenteossa. Pohjois-Suomen elinvoimaisuus, työllisyys ja investoinnit tulee turvata mm. kaivoshankkeiden kautta ja liikenneyhteyksien parantamisella (satamaväylät, rautatie, valtatiet). Myös ympäristöasioihin on kiinnitettävä huomiota ja kehitettävä mm. jätevedenkäsittelyn menetelmiä.