Piirikokouksen julkilausuma: Tasa-arvo luo turvallisuutta

Uutiset

Turvallisuus on kokonaisvaltainen henkilökohtainen kokemus ja jokaisen ihmisen oikeus. Turvattomuus puolestaan on yksi nyky-yhteiskunnan merkittävimpiä ongelmia, johon Oulun sosialidemokraattinen piiri vaatii konkreettisia parannuksia. Hallitusneuvotteluissa Oulun sos.dem. piiri pitää erityisen tärkeänä sitä, että neuvotteluihin lähdetään jatkamaan arvojen mukaista linjaa. Nämä arvot eivät ole kauppatavaraa.

Ikäihmisten turvallisuutta on parannettava kehittämällä vanhuksille tarjottavia palveluja terveyttä ylläpitävään ja sairauksia ennaltaehkäisevään suuntaan. Vanhusten yksinäisyyteen on puututtava ja ikäihmisten hoidossa on lääkehoidon ohella vahvistettava psykologista ja sosiaalista tukea. Eläkkeensaajien toimeentulo on turvattava indeksikorotuksella sekä takaamalla tasokorotus pienituloisimmille. 

Nuorisotyöttömyys aiheuttaa turvattomuutta myös nuoremmille ikäpolville. Oulun sosialidemokraattinen piiri haluaa tulevan hallituskauden aikana turvata nuorille tilaa sekä mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Tämä mahdollistetaan parantamalla uraohjausta sekä oppisopimuskoulutusta. Nuorisotakuuta kehittämällä ja uusilla innovaatioilla lisätään yleistä työllisyyttä myös pohjoisessa.

Turvallisuutta on tarkasteltava myös kansainvälisellä tasolla, sillä Suomen ulkopuolella tapahtuvat konfliktit vaikuttavat myös täällä. Ääriliikkeiden nousu Euroopassa on uhka tasa-arvolle, ihmisoikeuksille sekä turvallisuudelle. Populistiset ääriliikkeet lietsovat vihapuheella aggressiivisuutta vähemmistöjä kohtaan. Oulun sos.dem. piiri vaatii turvallisuutta vähemmistöjen edustajille. Oikeus omaan kulttuuriin on turvattava puuttumalla aktiivisesti äärioikeiston rasistiseen retoriikkaan ja syrjäytymistä aiheuttaviin toimenpiteisiin. Maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikan tulee lähteä inhimillisistä, ei taloudellisista lähtökohdista.

Kaikkien ihmisten välinen tasa-arvo on turvallisuuden perusta. Maailman muuttuessa sosialidemokraatit tulevat jatkossakin tekemään arvoilleen uskollista politiikkaa.