Piirihallituksen kannanotto Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan jatkumiselle

Uutiset

Oulaskankaan sairaalan synnytysosastoa ollaan lakkauttamassa 2016 mennessä. Asetuksen mukaan synnytys-sairaalassa tulee olla ympärivuorokautinen hätäsektiovalmius sekä nopeasti saatavilla oleva lastentautien erikoislääkäri tai lastentautien hoitoon hyvin perehtynyt lääkäri, jolla on mahdollisuus konsultoida hoidosta lastentautien erikoislääkärin kanssa.  On huomattava myös, että näiden säädösten vaikutus on laajempi ja koskee myös muuta päivystystoimintaa.

Pohjois-Pohjanmaalla syntyvyys on tilastojen mukaan Suomen suurin. Oulaskankaan sairaalassa syntyy vuosittain n. 1000 lasta ja ne tulevat n. 20 eri kunnasta, osa yli 100 km päästä. Tilastotietojen perusteella vuosittain yksi vastasyntynyt tuhannesta (1/1000) tarvitsee välitöntä lastenlääkärin hoitoa. Ensisijaisesti tällä lakkauttamisella heikennetään äidin sekä lapsen turvallisuutta. Jo nyt lisääntyneet matkasynnytykset yleistyvät edelleen ja aiheuttavat tarpeettomia riskejä lapselle ja äidille. Synnyttäjistä usea on ns. monisynnyttäjiä, jolloin synnytys saattaa olla hyvinkin nopea. Jos synnytyssairaala on pitkän matkan päässä, lähtevät useat äidit jo synnytystä ennakoiden tarpeettoman aikaisin sairaalaan, mistä tulee lisäkustannuksia.

Mistä saadaan riittävät resurssit (ambulanssit, OYS:n tilaratkaisut ym.)? Paikoin matkaa kertyy yli 200km, joka tuo varmasti lisäkustannuksia kunnille ja yhteiskunnalle sekä aiheuttaa tarpeetonta vaaraa äidille ja lapselle. Oulaskankaan sairaalastahan riskisynnyttäjät ohjataan jo varhaisessa vaiheessa Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Tämä on ns. ennaltaehkäisevää työtä turhien riskien välttämiseksi.

Oulun Sosialidemokraattisen piirin piirihallitus on huolissaan synnytysosaston lakkauttamisesta ja vaatii, että Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan on jatkuttava äitien ja lasten turvallisuuden takaamiseksi.