Piirihallituksen kannanotto aloituspaikkojen/resurssien säilymisestä Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä oppilaitosten ja toimipisteiden säilymisen puolesta Oulun eteläisellä alueella

Uutiset

 Centria ammattikorkeakoulu Oy, jonka yksi yksikkö on Ylivieskassa, teki yhden historiansa parhaimmista tuloksistaan vuonna 2013. Ammattikorkeakoulun maksuvalmius sekä vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. Toiminnallisesti vuosi 2013 oli myös hyvä. Tutkintoja syntyi 517 ja ulkopuolisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä oli noin 3,4 miljoonaa euroa. Näiden tulosten perusteella yksikköjen lakkauttaminen tai siirtäminen ei ole perusteltua. Lisäksi tutkimustulosten perusteella n. 80% opiskelijoista työllistyy tai jää yksikön vaikutusalueelle. 

Korkeakoulutasoista opetusta tarvitaan takaamaan koko alueen työvoimatarve ja elinvoimaisuus ja tämä tapahtuu vain riittävän kattavalla toimipisteverkostolla. Oulun eteläiselle Centrian ammattikorkeakoulun toimipisteen lopettaminen Ylivieskasta merkitsee rakenteellisten muutosten ja palvelujen turvaamiseksi tehdyn työn alasajoa – usko yhteisen alueen kehityksestä laskee. Oulun eteläisen on nyt haettava se suunta, joka pystyy oikeasti turvaamaan yksikön säilymisen Ylivieskassa.

Oulun Sosialidemokraattisen piirin piirihallitus vaatii aloituspaikkojen ja resurssien säilyttämistä Pohjois-Pohjanmaan alueella sekä oppilaitosten ja niiden toimipisteiden toiminnan ja sitä kautta työpaikkojen turvaamista Oulun eteläisen alueella.