Oulun sd-piirihallitus: Järkevä linjaus – kasvu luo työtä!

Uutiset

Valtion velan kasvu on vakava ongelma ja siihen tarvitaan tiukkaa talouskuria. Talouden hoidossa tarvitaan jämäkkyyttä ja uutta näkökulmaa. Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen linjaus on oikea: orastavaa kasvua ei pidä turmella väärällä politiikalla ja ajoituksella.  Haluamme taittaa velkasuhteen, mutta liian suuret ja nopeat leikkaukset katkaisevat kasvun ja näin uusien työpaikkojen syntymisen. Suomalaisen teollisuuden kilpailu- ja investointikyky on pystyttävä turvaamaan luomalla kasvun edellytyksiä. Työttömyyden hoito tulee olla politiikan keskiössä ja nuorten asemaa työmarkkinoilla on edistettävä.

Oulun Sosialidemokraattinen piiri ry