Oulun sd-piiri: nuorisotyöttömyys taltutettava

Uutiset

SDP:n Oulun piirin on erittäin huolestunut siitä, että nuorten työttömien asema työmarkkinoilla heikkenee.

Mahdolliset työttömyysturvan heikennykset esim. karenssipäivien muodossa kohdistuvat voimakkaasti pitkäaikaistyöttömiin, mutta myös nuoriin. Vaikka nuorten työttömyysjaksot olisivat lyhyitäkin, niin karenssipäivien estämiseksi muutaman päivän työllistyminen jaksoittain on epätodennäköistä.

Sd-piiri toteaa, että TE-palveluiden tarjoamat aktivointitoimenpiteet eivät myöskään riitä kattamaan koko työttömyysreserviä. Jo nytkin toimenpiteisiin pääseminen on vaikeaa mm. niukkojen määrärahojen vuoksi.

Erityisen huolestuttavaa on, että useampi kuin joka viides 20–24-vuotiaista miehistä oli viime vuonna vailla työtä tai koulutuspaikkaa. Onneksi kuitenkin suurin osa nuorista opiskelee, jolloin työttömien osuus nuoresta ikäluokasta on todellisuudessa noin kymmenen prosenttia. Kuitenkin etenkin Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on huono, vaikka opiskelupaikkoja onkin. Jatkossa niitä tarvitaan lisää, ja koulutus on säilytettävä myös muualla maakunnissa kasvukeskusten lisäksi.

VATT:n mukaan useissa tutkimuksissa on havaittu, että työttömyyskokemuksilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia tulevalle työuralle. Vaikutukset syntyvät muun muassa siitä, että huonona aikana työmarkkinoille tuleva nuori ei saa työkokemusta ja sitä kautta arvokasta osaamista ja kontakteja. Pitkittyessään työttömyys voi rapauttaa myös jo olemassa olevaa osaamista. Myös työnantajien asenne työttömänä olleeseen voi olla kielteinen, koska usein työttömyyttä pidetään merkkinä henkilön matalasta tuottavuudesta.

Tehdyt laskelmat osoittavat selvästi, että nuorten syrjäytymisestä aiheutuvat kustannukset ovat mittavat eli kasvavia kustannuksia syntyy vuosittain yksittäisille kunnille ja yhteiskunnalle myös siitä, että nuorten tilanteen parantamiseksi ei tehtäisi mitään. Nuorisotakuun toimet tuovat toteutuessaan merkittävää säästöä kunnille ja yhteiskunnalle esimerkiksi siinä vaiheessa, kun noin 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella olevan, vain peruskoulun käyneen nuoren määrää saadaan vähennettyä.

Tämän vuoksi Oulun sd-piiri vaatii, että nuorisotakuun toteuttamista on jatkettava ja sen tuloksellisuuteen kehitettävä mittareita.

 

 

Lisätietoja: SDP:n Oulun piirin puheenjohtaja Tanja Tiainen, tanja.tiainen76@gmail.com, puh. 050 543 2176 ja toiminnanjohtaja Terhi Mustakangas, terhi.mustakangas@sdp.fi, puh. 040 595 3456.