Luonnonvarakeskus Ouluun

Uutiset

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, Sdp:n oululainen kansanedustaja Tytti Tuppurainen (sd.) esittää uuden Luonnonvarakeskuksen sijoittamista Ouluun. Tuppurainen patistaa asiassa ratkaisun tekevää maa- ja metsätalousministeri Jari Koskista (kok.) paneutumaan pohjoisen vahvuuksiin perusteellisesti.

”Oulu on kaikilla mittareilla varteenotettavin vaihtoehto uuden Luonnonvarakeskuksen päätoimipaikaksi. Ministeri Koskisen on syytä perehtyä avoimesti Oulu-vaihtoehtoon” vetoaa Tuppurainen

Luonnonvarakeskus perustuu hallitusohjelmaan, jossa edellytetään valtion sektoritutkimuslaitosten kokoamista suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Metsäntutkimuslaitos Metla, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT yhdistetään uudeksi Luonnonvarakeskukseksi, jonka toiminta käynnistyy vuonna 2015. Päätoimipaikan sijoittamisen valintakriteereinä vaikuttavat ennen kaikkea yhteistyö yliopiston kanssa sekä nykyisten virastojen päätoimipaikat.

Tuppurainen muistuttaa, että Oulussa on vastikään perustettu yliopiston yhteyteen Ympäristötietotalo. Ympäristötietotalossa MTT, Metla, RKTL, Suomen ympäristökeskus Syke, Elintarvikevirasto Evira sekä Geodeettinen laitos GL toimivat jo saman katon alla Lynet -yhteenliittymässä. ”Luonnonvarakeskuksen päätoimipaikka olisi tähän yhteyteen luonteva sijoitus”, toteaa Tuppurainen.

Luonnonvarakeskuksen sijaintia selvitetään alueellistamisen periaattein. Alueellistamisasetuksen mukaan ministeriön on aina selvitettävä valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamismahdollisuudet pääkaupunkiseudun sijasta muualle maahan, kun perustetaan uusi yksikkö tai toiminto.

Sijoittamisselvitykseen tulee sisältyä yksikön tai toiminnon sijoituspaikkavaihtoehdoista tehty vertailu. ”Oulu pärjää vertailussa”, uskoo Tuppurainen, mutta päätökseen tarvitaan myös poliittista tahtoa ja edunvalvontaa. ”Suomen luonnonvarat sijaitsevat ennen kaikkea pohjoisessa. Meillä on myös yliopiston yhteydessä ensiluokkaista osaamista. Toisaalta Oulua ei ole toistaiseksi huomioitu riittävästi alueellistamisessa. Myös Oulun työllisyystilanne on syytä ottaa huomioon vertailussa”, vaatii Tuppurainen.