Kannanotto: Jokaiselle turvattava hyvä vanhuus

Uutiset

Suomalaisen yhteiskunnan ikärakenne muuttuu tulevina vuosina. Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa. Tavoitteena on, että ikääntyneet voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien palvelujen turvin. Tulevalla vanhuspalvelulailla halutaan turvata ikääntyvien ihmisten oikeudet palveluihin.

Lakiehdotus huomioi terveyden ja toiminta- kyvyn edistämisen, kuntoutuksen ja ikääntyneiden hoidon kehit- tämisen moniammatillisuuden ja geriatrisen osaamisen kautta. Ikääntyneille halutaan turvata palvelut ja hyvä hoito sekä ikääntyneiden omissa kodeissa että laitoksissa. Lisäksi lakiehdotus korostaa ikääntyneiden oman tahdon kunnioittamista koti- ja laitoshoidossa.

Oulun sd. piiri tukee sitovaa henkilöstömitoitusta. Kahdenkymmenen potilaan yksikössä 0,7:n henkilöstömitoitus tarkoittaa 14 hoitajaa. Näistä kukin on töissä viidessä vuorossa viikossa. Kymmenen hoitajaa vuorokaudessa, kolmessa vuorossa. Eli mikäli yövuorossa on 2 hoitajaa, iltavuorossa on 3 hoitajaa ja aamuvuorossa 5 hoitajaa, esitetty henkilöstömitoitus toteutuu. Laitoshoidossa ovat ikääntyneet, jotka eivät selviä kotona vaan tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja sairaanhoitoa. Henkilöstömitoituksen mukainen hoitohenkilökunnan määrä tarvitaan, kun jokainen potilas tarvitsee kaikissa perustoiminnoissa vähintään yhden hoitajan avun.

Ikääntyneiden suomalaisten palveluiden on oltava tasa-arvoisia kaikille, mikä edellyttää riittäviä resursseja van- husten hoitoon jokaisessa kunnassa. Oulun sd-piirin mielestä on tärkeää turvata ikäihmisen mahdollisuus viettää vanhuutensa omassa asuinkunnassaan, mikä on useille tärkeä asia, vaikka kotona asuminen ei olisikaan mahdollista.

Oulun sd-piirin mielestä peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsson on kiitoksensa ansainnut. Teot puhuvat puolestaan. Laki tulee tarkoittamaan kunnissa panostuksia niin kotihoitoon, kuntoutukseen kuin laitoshoitoonkin. Arvokkaaseen vanhuuteen kuuluu mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään sekä turva ja hoiva myös niille vanhuksille, jotka eivät selviä omassa kodissaan kotiin annettavien palvelujen turvin.

Oulun sd-piiri tukee vanhustyön osaamiskeskuksen perustamista Ouluun.